Przetarg ofertowy na sprzedaż żużla paleniskowego.

PRZETARG OFERTOWY

 Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. w Szczecinku ul. Armii Krajowej 81, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż żużla paleniskowego w sezonie grzewczym 2007/2008
w ilości około 2600 ton.

W składanej ofercie należy podać ilość zakupu i proponowaną cenę netto za 1 tonę.

Dopuszczone jest składanie ofert częściowych na odbiór z następujących kotłowni:

- Kotłownia Rejonowa nr 1        - około 1200 ton

- Kotłownia Rejonowa nr 2        - około  600 ton

- Kotłownia Browarowa             - około  800 ton

Formularz ofertowy można odebrać w siedzibie firmy w godzinach urzędowania.

Termin składania ofert w siedzibie Firmy mija w dniu 2005-08-10 do godz.15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Firmy w dniu 2005-08-13 o godz.10.00.
Przy wyborze oferty Sprzedający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena 100%
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami – p. Jerzy Pultyn, tel. 37-438-66  lub kom. 607-287-611.

Data wprowadzenia: 2011-10-07 21:57


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...