Przetarg ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2008.

 

 OGŁOSZENIE

Zarząd Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Szczecinku ogłasza przetarg ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2008. 
Do oferty zawierającej projekt umowy określający warunki badania, cenę i datę wykonania (najpóźniej do 15 marca 2009 roku) oraz nazwisko osoby badającej, należy dołączyć:

  1. Aktualny odpis z rejestru, do którego wpisany jest oferent.
  2. Poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wpisie rewidenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  3. Oświadczenie o braku konfliktu interesów w związku z art. 66 o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku.

Zainteresowani proszeni są do nadsyłania ofert do siedziby Spółki do dnia 03 grudnia 2008 roku na adres:

78-400 Szczecinek ul. Armii Krajowej 81

w zamkniętej kopercie z napisem:

Zgromadzenie Wspólników MEC Spółka z o.o w Szczecinku

Oferta na badanie sprawozdania finansowego MEC Spółka z o.o w Szczecinku

za rok 2008.

                                                                                                …………………..

 

Data wprowadzenia: 2011-10-09 21:19


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...