Przetarg nieograniczony na dostawę pięciu kompaktowych węzłów cieplnych

I. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - zamówienie sektorowe zgodnie z  art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), prowadzone zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych.

1. Termin składania ofert: 17.06.2013 roku do godziny 11:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2013 roku o godzinie 11:30

3. Termin realizacji:

1/ węzeł Bugno 1 ELDA 1                     - do dnia 29.08.2013

2/ węzeł Bugno 1 ELDA 2                     - do dnia 29.08.2013

3/ węzeł Kościuszki 44-46                     - do dnia 19.08.2013

4/ węzeł Polna MAT-BET                        - do dnia 30.08.2013

5/ węzeł P. Skargi 1                              - do dnia 19.08.2013

      Materiały przetargowe są do pobrania w siedzibie zamawiającego nieodpłatnie lub drogą elektroniczną. Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest Zbigniew Gleń (telefon 94-37 266 50 lub bezpośredni 94 37 266 90 w godzinach 8:00 do 11:00).

Email: zglen@mec-szczecinek.com.pl

Data wprowadzenia: 2013-06-03 14:38


Dokumenty powiązane:

Zadane pytania
Pytania i odpowiedzi do przetargu z dn. 10.06.2013
Pytania i odpowiedzi do przetargu - z dn. 11.06.2013
Pytania i odpowiedzi do przetargu - z dn. 12.06.2013
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...