Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego w ilości 18 000 ton w sezonie grzewczym 2010/2011

 

 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

dostawę miału energetycznego w ilości 18 000 ton

w sezonie grzewczym 2010/2011

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

Zadanie nr 1 - ilość 12 000 ton o parametrach nie gorszych niż 23-16-0,7

Zadanie nr 2 - ilość 6 000 ton o parametrach nie gorszych niż 23-16-0,4

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Wymagany termin realizacji zamówienia - od podpisania umowy do 31.03.2011 r.

Specyfikację, w której podane są szczegółowe warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. zo.o.

ul. Armii Krajowej 81

78-400 Szczecinek   

pokój nr 107

w godz. od 8.00 do 14.00

lub na stronie internetowej www.mec-szczecinek.com.pl   

Osobami ze strony Zamawiającego do kontaktowania się ze sprzedawcami są:

Jerzy Pultyn - główny specjalista ds. gospodarki opałem

tel. (094) 37 266 73 w godz. od 8.00 do 11.00

Oferty należy składać do dnia 30.06.2010 r. do godz. 10.00 w sekretariacie:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 81

78-400 Szczecinek

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 30.06.2010 o godz. 11.00 w siedzibie firmy.

Kwotę wadium należy wnieść w formie podanej w SWZ do dnia 29.06.2010 do godz. 14.00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru Sprzedawcy bez podania przyczyny.

Data wprowadzenia: 2011-10-10 21:28


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...