Przetarg w trybie zapytania o cenę na zabezpieczenie obsługi transportowej

Przedmiot zamówienia: zabezpieczenie obsługi transportowej przy wykonaniu inwestycji - budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2014 roku w zakresie:

1. Sprzętu do realizacji zadań:

-        transport samochodowy (ciężarowy) do wywozu urobku, przywóz piasku,

2. Określenie ceny usługi należy podać:

-        za 1 godzinę pracy dla transportu samochodowego, uwzględniającą również pracę kierowcy.

3. Wymagania minimalne: cena, zabezpieczenie sprzętowe i terminowość wykonania.

4. Termin składania ofert: do dnia 05.03.2014 roku.                    

5. Termin realizacji: marzec – grudzień 2014 roku

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wszelkie materiały – formularz do pobrania nieodpłatnie w biurze Spółki lub drogą elektroniczną.

Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest Zbigniew Gleń (telefon 94-37 266 50 lub bezpośredni 94 37 266 90 w godzinach 8:00 do 11:00).

     Email: zglen@mec-szczecinek.com.pl

 

Data wprowadzenia: 2014-02-25 08:01


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...