Ogłoszenie w trybie zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych

OGŁOSZENIE
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

Dane dotyczące Zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o w Szczecinku
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81
tel/fax 94- 37 266 50  /  94-37 266 59

 

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie prac geodezyjnych związanych z opracowaniem map do celów projektowych na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją sieci i przyłączy cieplnych w 2012 roku.

1.1.Należy określić cenę za wszelkie prace związane z opracowaniem map do celów projektowych:

      a. mapa d/c projektowych obiekty liniowe do 60 m szerokości pierwsze 100 m,

      b. mapa d/c projektowych obiekty liniowe każde następne rozpoczęte 100 m,

      c. mapa d/c projektowych obiekty liniowe każdy następny rozpoczęty ha.

1.2.Wymagany termin dostarczenia mapy d/c projektowych dla zamawiającego do 20 dni od daty zgłoszenia potrzeb.

2. Wymagania minimalne: cena i terminowość wykonania

3. Termin składania ofert: do dnia 30.01.2012 roku.                   

4. Termin realizacji: luty - grudzień 2012 roku

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Data wprowadzenia: 2012-01-16 12:56


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...