Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę kompaktowych węzłów cieplnych

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie i dostawę kompaktowych węzłów cieplnych

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o w Szczecinku
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81
tel/fax 094-37 438 66/ 094-37 412 73.

2. Przedmiot zamówienia:
2.1. Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie technologii i AKPiA wraz z uzgodnieniami         (3 egz.) 14 węzłów cieplnych z pełną dokumentacją powykonawczą, instrukcją obsługi i eksploatacji oraz dokumentacją na potrzeby odbioru w UDT w 2 egz. (Informacje techniczne zawierają karty z danymi do doboru węzłów cieplnych).
2.2. Wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej.
2.3. Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych do docelowego miejsca instalacji w pomieszczeniach wymiennikowni.
2.4. Oferent dokona oprogramowania sterowników zgodnie z wymaganiami zamawiającego
i uruchomienia dostarczonych węzłów cieplnych.
2.5. Zamawiający:
- zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń i armatury innych niż wyspecyfikowane w danych do doboru węzła.
- dostarczone węzły kompaktowe muszą posiadać oznaczenia jednoznacznie dopuszczające je do obrotu (wytwórca musi mieć prawo do wystawienia deklaracji zgodności i oznaczenia CE wyrobu z numerem jednostki notyfikowanej stosownie do kategorii zagrożenia).
- zamawiający zastrzega sobie prawo podziału realizacji zadania dla kilku oferentów, biorąc pod uwagę cenę.
- zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

3. Wymagania minimalne: cena,

4. Termin składania ofert: 15.07.2008 roku do godziny 11:00.

 

5. Termin realizacji:

- węzeł Polna MAT-BET 3                    do dnia 18.08.2008.

 

- węzeł Kościuszki 47 MEDYK              do dnia 10.08.2008.

- węzeł Plac Wolności 15                    do dnia 18.08.2008.

 

- węzeł Kilińskiego SAPiK                   do dnia 18.08.2008.

- węzeł Wyszyńskiego 32                    do dnia 10.08.2008.

 

- węzeł Zielona                                  do dnia 19.09.2008.     

- węzeł 28-Lutego 4                           do dnia 18.08.2008.     

 

- węzeł Jeziorna 16                            do dnia 30.09.2008.     

- węzeł Polna TBS                              do dnia 30.09.2008.                 

 

- węzeł Polna (Socjal)                         do dnia 22.08.2008.                 

- węzeł Polna MAT-BET 4                     do dnia 15.12.2008.     

 

- węzeł Artyleryjska 3                           do dnia 18.08.2008.

- węzeł Koszalińska 17-21                    do dnia 30.09.2008.

 

- węzeł Kościuszki APO-pharma             do dnia 30.09.2008.

Data wprowadzenia: 2011-10-09 21:00


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...