Wykonanie remontu bydynków wymiennikowni MEC

OGŁOSZENIE

PRZETARG ZAPYTANIA O CENĘ

 

Zamówienie sektorowe zgodnie z  art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), prowadzonym zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

 

Dane dotyczące zamawiającego:

 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Szczecinku

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

telefon 94- 37 266 90

fax 94-37 266 59

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynków wymiennikowni MEC  Szczecinek.

 

 1/ budynek wymiennikowni W - CH Warszawska:

-          naprawa elewacji (skucie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków),

-          położenie na całej powierzchni elewacji warstwy wyrównującej,

-          malowanie elewacji (zewnętrzną farbą silikonową) oraz pozostałych elementów (okna, okratowanie okien, itp.)

-          wykonanie opaski betonowej wokół budynku z izolacją pionową,

-          przegląd i naprawa blacharki dachu,

 

2/ budynek wymiennikowni Koszalińska I:

-          przemurowanie narożnika ogniomurka,

-          naprawa elewacji (skucie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków),

-          montaż nowych parapetów podokiennych

-          położenie na całej powierzchni elewacji warstwy wyrównującej,

-          malowanie elewacji (zewnętrzną farbą silikonową) oraz pozostałych elementów (okno, drzwi, itp.)

-          wykonanie opaski betonowej wokół budynku z izolacją pionową,

-          wymiana rynien i rur spustowych,

 

3/ budynek wymiennikowni W - Koszalińska II:

-          wykonanie naprawy podestu wejściowego,

-          skucie odpadającego tynku na nadprożach, ułożenie nowego,

-          malowanie elewacji (zewnętrzną farbą silikonową) oraz pozostałych elementów (okna, drzwi rynny),

-          przegląd i ewentualna naprawa blacharki dachu,

 

4/ budynek wymiennikowni W – Kołobrzeska:

-          naprawa elewacji (skucie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków),

-          położenie na całej powierzchni elewacji warstwy wyrównującej,

-          wymiana wywietrzników zewnętrznych

-          malowanie elewacji (zewnętrzną farbą silikonową) oraz pozostałych elementów (okna, drzwi, rynny, elementy metalowe, itp.),

-          wykonanie opaski betonowej wokół budynku z izolacją pionową,

-          przegląd i naprawa blacharki dachu,

 

5/ budynek wymiennikowni W - 22 Karlińska:

-          naprawa elewacji (skucie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków),

-          położenie na całej powierzchni elewacji warstwy wyrównującej,

-          malowanie elewacji (zewnętrzną farbą silikonową) oraz pozostałych elementów (okna, drzwi, okratowanie okien, elementy metalowe, itp.),

-          przegląd i naprawa blacharki dachu,

 

6/ budynek wymiennikowni W - 16 Jagiełły:

-          naprawa elewacji (skucie odparzonych tynków, uzupełnienie tynków),

-          położenie na całej powierzchni elewacji warstwy wyrównującej,

-          malowanie elewacji (zewnętrzną farbą silikonową) oraz pozostałych elementów (okna, okratowanie okien, elementy metalowe, itp.)

-          wykonanie opaski betonowej wokół budynku z izolacją pionową,

-          przegląd i naprawa blacharki dachu,

 

7/ budynek wymiennikowni Rzeczna 4:  w części MEC:

-          naprawa elewacji (skucie odparzonych tynków i naprawa tynków),

-          przegląd i naprawa blacharki dachu,

-          malowanie elewacji.

 

2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi i polskimi Normami.    

 

3. Materiał zabezpiecza Wykonawca.

 

4. Wizja lokalna obowiązkowa w celu dokonania przedmiaru robót do wyceny przedmiotu zamówienia.

5. Oferty należy składać do dnia 03.10.2014 roku.

6. Wymagania minimalne: cena, terminowość wykonania,

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

8. Termin realizacji do dnia 28.11.2014 roku

9. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest Zbigniew Gleń (telefon 94-37 266 50 lub bezpośredni 94 37 266 90 w godzinach 8:00 do 11:00).

     Email: zglen@mec-szczecinek.com.pl

 

 

 

Zbigniew Gleń

podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania zamawiającego

 

Data wprowadzenia: 2014-09-15 13:30


Dokumenty powiązane:

Ogłoszenie wyniku przetargu
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...