Przetarg w formie zapytania o cenę na przegląd techniczny wewnętrznej izolacji termicznej kominów stalowych

Przedmiot zamówienia:

1. Przegląd techniczny wewnętrznej izolacji termicznej kominów stalowych w obiektach:

   1). Kotłownia KR-II ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku - komin H=45,5 m Ø=1100 mm,

   2). Kotłownia Browarowa ul. Cieślaka 7 w Szczecinku - komin H=50 m Ø=1100 mm,.

Izolacja termiczna jest wykonana z materiału izolacyjnego (polonit) i blachy kwasoodpornej.

2. Browarowa ul. Cieślaka 7 w Szczecinku - wykonanie projektu i jego realizacja wzmocnienia  słupów trójnogu komina (stopień wyczerpania nośności słupów trójnogu jest bliski 100%).

3. KR-I ul. Kołobrzeska w Szczecinku - wykonanie naprawy osłony izolacyjnej przy wylocie z komina (oczyszczenie i malowanie) oraz uzupełnienie smaru na linach odciągowych w górnych odcinkach lin.

Materiał zabezpiecza Wykonawca.

4. Wymagania minimalne: cena, terminowość wykonania,

5. Termin składania ofert: do dnia 11.06.2014 roku.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest Zbigniew Gleń (telefon 94-37 266 50 lub bezpośredni 94 37 266 90 w godzinach 8:00 do 11:00).

 Email: zglen@mec-szczecinek.com.pl

 

Zamówienie sektorowe zgodnie z  art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), prowadzonym zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

 

 

 

 

Data wprowadzenia: 2014-05-16 09:37


Dokumenty powiązane:

Ogłoszenie wyniku przetargu
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...