Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego w ilości 17.000 ton w sezonie grzewczym 2019/2020

Zadanie nr 1 – ilość 8.500 ton o parametrach nie gorszych niż 23-16-0,7

Zadanie nr 2 – ilość 8.500 ton o parametrach nie gorszych niż 23-15-0,4

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych                                                                                           

Wymagany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 28.02.2020 rok.

Specyfikację, w której podane są szczegółowe warunki zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400   Szczecinek

pokój nr 103

w godz. od  8 00 do 1400

lub na stronie internetowej www.mec-szczecinek.com.pl

Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się ze sprzedawcami jest:

Tomasz Siegert

Telefon 94 37 266 80,  607 287 604

Oferty należy składać do dnia 10.04.2019 r. do godz. 10 00 w sekretariacie:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400   Szczecinek

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 10.04.2019 r. o godz. 11 00 w siedzibie firmy.

Kwotę wadium należy wnieść w formie podanej w SWZ do dnia 09.04.2019 r. do godz. 15 00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru Sprzedawcy  bez podania przyczyny.

 

Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:02


Dokumenty powiązane:

Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Harmonogram dostaw opału
Doświadczenie zawodowe
Umowa na węgiel 23-16-0,7
Umowa na węgiel 23-16-0,4
Specyfikacja na dostawę miału
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...