Przetarg w formie zapytania o cenę na odtworzenie nawierzchni drogowych i placów po wykonaniu inwestycji - budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2015 r

Przedmiot zamówienia:

1. Odtworzenie nawierzchni drogowych i placów po wykonaniu inwestycji - budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2015 roku w zakresie:

1.1. Zagęszczenie piasku pod nawierzchnię,

1.2. Odtworzenie nawierzchni betonowych B15 gr. 15 cm,

1.3. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm na podbudowie betonowej,

1.4. Odtworzenie nawierzchni chodnikowej, drogowej.

1.5. Montaż krawężników i obrzeży betonowych.

Materiał zabezpiecza Wykonawca, w przypadku odzysku dobrej jakości materiałów z demontażu nawierzchni chodnikowych wykonawca winien je wykorzystać. Przy realizacji nawierzchni asfaltowych należy uwzględnić montaż krawężników.

2. Nawierzchnie do odtworzenia:

2.1. Betonowa.           

2.2. Asfaltowa.           

2.3. Polbruk.  

2.4. Płytka chodnikowa.    

2.5. Trylinka.

3. Wymagania minimalne: cena, terminowość wykonania, zabezpieczenie sprzętowe.

4. Termin składania ofert: do dnia 05.03.2015 roku.                    

5. Termin realizacji: marzec - grudzień 2015 roku.

6. W ofercie należy podać cenę za 1 m/2 odtworzenia nawierzchni.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wszelkie materiały – formularz do pobrania nieodpłatnie w biurze Spółki lub drogą elektroniczną.

Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest Zbigniew Gleń (telefon 94-37 266 50 lub bezpośredni 94 37 266 90 w godzinach 8:00 do 11:00).

     Email: zglen@mec-szczecinek.com.pl

Zamówienie sektorowe zgodnie z  art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), prowadzonym zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Data wprowadzenia: 2015-02-27 12:50


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...