Przetarg w trybie zapytania o cenę na odtworzenie nawierzchni drogowych i placów po wykonanych inwestycjach

Przedmiot zamówienia: 

1. Odtworzenie nawierzchni drogowych i placów po wykonaniu inwestycji - budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2013 roku w zakresie:

1.1. Zagęszczenie piasku pod nawierzchnię,

1.2. Odtworzenie nawierzchni betonowych B15 gr. 15 cm,

1.3. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm na podbudowie betonowej,

1.4. Odtworzenie nawierzchni chodnikowej, drogowej.

1.5. Montaż krawężników i obrzeży betonowych.

Materiał zabezpiecza wykonawca, w przypadku odzysku dobrej jakości materiałów z demontażu nawierzchni chodnikowych wykonawca winien je wykorzystać. 

2. Nawierzchnie do odtworzenia:

2.1. Betonowa.           

2.2. Asfaltowa.           

2.3. Polbruk.  

2.4. Płytka chodnikowa.    

2.5. Trylinka.

3. Wymagania minimalne: cena, terminowość wykonania, zabezpieczenie sprzętowe.

4. Termin składania ofert: do dnia 30.04.2013 roku.                   

5. Termin realizacji: maj - grudzień 2013 roku.

6. W ofercie należy podać cenę za 1 m/2 odtworzenia nawierzchni.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wszelkie materiały do przetargu można pobrać nieodpłatnie w siedzibie naszego zakładu.

 

Data wprowadzenia: 2013-04-19 09:27


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...