Przetarg w trybie zapytania o cenę na odtworzenie terenu po wykonanych inwestycjach IV-XII 2012

Przedmiot zamówienia: 

1. Odtworzenie nawierzchni drogowych i placów po wykonaniu inwestycji - budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2012 roku w zakresie:

1.1. Zagęszczenie piasku pod nawierzchnię,

1.2. Odtworzenie nawierzchni betonowych B15 gr. 15 cm,

1.3. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm na podbudowie betonowej,

1.4. Odtworzenie nawierzchni chodnikowej, drogowej.

1.5. Montaż krawężników i obrzeży betonowych.

 

Materiał zabezpiecza wykonawca, w przypadku odzysku dobrej jakości materiałów z demontażu nawierzchni chodnikowych wykonawca winien je wykorzystać. Przy realizacji nawierzchni asfaltowych należy uwzględnić montaż krawężników.

 

2. Nawierzchnie do odtworzenia:

2.1. Betonowa.           

2.2. Asfaltowa.           

2.3. Polbruk.  

2.4. Płytka chodnikowa.    

2.5. Trylinka.

 

3. Wymagania minimalne: cena, terminowość wykonania, zabezpieczenie sprzętowe.

 

4. Termin składania ofert: do dnia 28.03.2012 roku.                   

 

5. Termin realizacji: kwiecień - grudzień 2012 roku.

 

6. W ofercie należy podać cenę za 1 m/2 odtworzenia nawierzchni.

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

 

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Wszelkie materiały do przetargu można pobrać nieodpłatnie w siedzibie naszego zakładu lub ze strony internetowej.

Data wprowadzenia: 2012-03-20 07:23


Dokumenty powiązane:

Formularz ofertowy
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...