Przetarg w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę mini koparki wraz z przyczepą do transportu

I. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie w trybie zapytania o cenę - zamówienie sektorowe zgodnie z  art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), prowadzone zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa mini koparki wraz z przyczepą do transportu”

Mini koparka wraz z przyczepą – zestaw fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2012, w pełni sprawny i przygotowany do wykonywania prac związanych zgodnie z przeznaczeniem, spełniający aktualnie obowiązujące wymogi z zakresu ergonomii BHP oraz przepisów o ruchu drogowym na terenie Polski i Europy.

III. Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 4 grudnia 2012 roku do godz. 11:00 w:

                  Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

                                   78-400 Szczecinek

                                  ul. Armii Krajowej 81

IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe są do pobrania w siedzibie zamawiającego nieodpłatnie lub drogą elektroniczną. Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest Zbigniew Ulański (telefon 94-37 266 66  w godzinach 8:00 do 11:00).

Email: zulanski@mec-szczecinek.com.pl

Data wprowadzenia: 2012-11-20 08:22


Dokumenty powiązane:

Pytania i odpowiedzi - 23.11.2012
Pytania i odpowiedzi - 27.11.2012
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...