Przetarg nieograniczony na legalizację liczników energii cieplnej

I. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

II.Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie legalizacji 258 liczników ciepła firmy KAMSTRUP.

a) Wykaz liczników energii cieplnej wg przepływu:

1. 0,6 m3/h - 143 szt.
2. 1,5 m3/h -      7 szt.
3. 3,0 m3/h -    17 szt.
4. 3,5 m3/h -      3 szt.
5. 6,0 m3/h -    48 szt.
6. 10,0 m3/h -  30 szt.
7. 15,0 m3/h -    8 szt.
8. 20,0 m3/h -    2 szt.
---------------------
Suma          -  258 szt.

III. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia 2013 roku w:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81

IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Materiały przetargowe są do pobrania w siedzibie zamawiającego nieodpłatnie lub drogą elektroniczną po uprzednim skontaktowaniu się. Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami jest Zbigniew Ulański (telefon 94-37 266 66 w godzinach 8:00 do 14:00).

Email: zulanski@mec-szczecinek.com.pl

Data wprowadzenia: 2013-04-19 10:05


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...