Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego w ilości 18000 ton.

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

Zadanie nr 1 – ilość 12000 ton o parametrach nie gorszych niż 23-16-0,7

Zadanie nr 2 – ilość 6000 ton o parametrach nie gorszych niż 23-16-0,4

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych                                      

Wymagany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 31.03.2013 rok.

Specyfikację, w której podane są szczegółowe warunki zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400   Szczecinek

pokój nr 107

w godz. od  8 00 do 1400

lub na stronie internetowej www.mec-szczecinek.com.pl

Osobami ze strony Zamawiającego do kontaktowania się ze sprzedawcami są:

Jerzy Pultyn – główny specjalista ds. gospodarki opałem

Telefon (094) 37 266 73 w godzinach 8:00 do 11:00

Oferty należy składać do dnia 25.04.2012 r. do godz. 10 00 w sekretariacie:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400   Szczecinek

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 25.04.2012 r. o godz. 11 00 w siedzibie firmy.

Kwotę wadium należy wnieść w formie podanej w SWZ do dnia 24.04.2012 do godz. 14 00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru Sprzedawcy  bez podania przyczyny.

Data wprowadzenia: 2012-03-22 09:26


Dokumenty powiązane:

1 specyfikacja na dostawę miału energetycznego.doc
2 formularz ofertowy .doc
3 formularz cenowy.doc
4 harmonogram dostaw opału .doc
5 umowa na węgiel 23-16-0,4 (sprawdzona 21.03.2012 r.).doc
6 umowa_na_wegiel 23-16-0,7 (sprawdzona 21.03.2012).doc
7 Doświadczenie zawodowe.doc
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...