Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego w ilości 22 100 ton w sezonie grzewczym 2009/2010.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

dostawę miału energetycznego w ilości 22100 ton
w sezonie grzewczym 2009/2010

 

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

Zadanie nr 1 – ilość 22.100 ton o parametrach nie gorszych niż 23-16-0,7

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Wymagany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 31.03.2010 rok.

Specyfikację, w której podane są szczegółowe warunki zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400   Szczecinek

pokój nr 02;  w godz. od  8 00 do 1400

lub za pośrednictwem internetu.

Osobami ze strony Zamawiającego do kontaktowania się ze sprzedawcami są:

Jerzy Pultyn – główny specjalista ds. gospodarki opałem

Telefon (094) 37 266 73 w godzinach 8:00 do 12:00

Oferty należy składać do dnia 07.04.2009 r. do godz. 10 00 w sekretariacie:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400   Szczecinek

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 07.04.2009 r. o godz. 11 00 w siedzibie firmy.

Kwotę wadium należy wnieść w formie podanej w SWZ do dnia 06.04.2009 do godz. 14 00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru Sprzedawcy bez podania przyczyny.

Data wprowadzenia: 2011-10-09 21:44


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...