Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego w ilości 20.000 ton na sezon grzewczy 2018/2019

--------------------Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych--------------------------------------------

Zadanie nr 1 – ilość 10.000 ton o parametrach nie gorszych niż 23-16-0,7

Zadanie nr 2 – ilość 10.000 ton o parametrach nie gorszych niż 23-15-0,4

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych                                                                                                                                              

Wymagany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 28.02.2019 rok.

Specyfikację, w której podane są szczegółowe warunki zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400   Szczecinek

pokój nr 107

w godz. od  8 00 do 1400

lub na stronie internetowej www.mec-szczecinek.com.pl

 

Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się ze sprzedawcami jest:

Jerzy Pultyn – główny specjalista ds. gospodarki opałem

Telefon 94 37 266 73,  607 287 611

Oferty należy składać do dnia 11.04.2018 r. do godz. 10 00 w sekretariacie:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400   Szczecinek

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 11.04.2018 r. o godz. 11 00 w siedzibie firmy.

Kwotę wadium należy wnieść w formie podanej w SWZ do dnia 10.04.2018 r. do godz. 15 00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru Sprzedawcy  bez podania przyczyny.

 

Data wprowadzenia: 2018-03-20 11:10


Dokumenty powiązane:

Specyfikacja na dostawę miału
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Harmonogram dostaw opału
Umowa na węgiel 23-16-0,4
Umowa na węgiel 23-16-0,7
Doświadczenie zawodowe
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...