Przetarg na dostawę miału

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
dostawę miału energetycznego w ilości 15300 ton
w sezonie grzewczym 2015/2016

 

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

Zadanie nr 1 – ilość 6800 ton o parametrach nie gorszych niż 23-16-0,7

Zadanie nr 2 – ilość 8500 ton o parametrach nie gorszych niż 23-15-0,4

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych                                                                                                                                             

Wymagany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 28.02.2016 rok.

Specyfikację, w której podane są szczegółowe warunki zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400   Szczecinek

pokój nr 107

w godz. od  8 00 do 1400

lub na stronie internetowej www.mec-szczecinek.com.pl

Osobami ze strony Zamawiającego do kontaktowania się ze sprzedawcami są:

 

Jerzy Pultyn – główny specjalista ds. gospodarki opałem

Telefon 94 37 266 73,  607 287 611 w godzinach 10:00 do 12:00

Oferty należy składać do dnia 09.04.2015 r. do godz. 10 00 w sekretariacie:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400   Szczecinek

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 09.04.2015 r. o godz. 11 00 w siedzibie firmy.

Kwotę wadium należy wnieść w formie podanej w SWZ do dnia 08.04.2015 r. do godz. 15 00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru Sprzedawcy  bez podania przyczyny.

Data wprowadzenia: 2015-03-04 08:30


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...