Przetarg nieograniczony na dostawę 18000 ton miału

Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego w ilości 18000 ton w sezonie grzewczym 2013/2014.

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

Zadanie nr 1 – ilość 9000 ton o parametrach nie gorszych niż 23-16-0,7
Zadanie nr 2 – ilość 9000 ton o parametrach nie gorszych niż 23-16-0,4

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Wymagany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 28.02.2014 rok.

Specyfikację, w której podane są szczegółowe warunki zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 Szczecinek

pokój nr 107
w godz. od 8 00 do 1400
lub na stronie internetowej www.mec-szczecinek.com.pl

Osobami ze strony Zamawiającego do kontaktowania się ze sprzedawcami są:

Jerzy Pultyn – główny specjalista ds. gospodarki opałem
Telefon (094) 37 266 73 w godzinach 8:00 do 11:00

Oferty należy składać do dnia 08.04.2013 r. do godz. 10 00 w sekretariacie:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 Szczecinek

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 08.04.2013 r. o godz. 11 00 w siedzibie firmy.
Kwotę wadium należy wnieść w formie podanej w SWZ do dnia 05.04.2013 r. do godz. 15 00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru Sprzedawcy bez podania przyczyny.

Data wprowadzenia: 2013-03-05 13:18


Dokumenty powiązane:

Załącznik nr 1 - specyfikacja
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - formularz cenowy
Załącznik nr 4 - harmonogram dostaw
Załącznik nr 5 - umowa na węgiel 16;0,4
Załącznik nr 6 - Umowa na węgiel 16;0,7
Załącznik nr 7 - doświadczenie zawodowe
Pytania_Odpowiedz_29.03.2013
Pytania i odpowiedzi - 03.04.2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...