Przetarg w trybie zapytania o cenę na obsługę geodezyjną przy realizacji zadań inwestycyjnych

1. Przedmiot zamówienia: obsługa geodezyjna przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2018 roku.

1.1.Należy określić cenę za wszelkie prace związane z inwentaryzacją 1 mb ułożonego rurociągu cieplnego (1 mb = 2 x 1m rury).

1.2.Wymagany termin zakończenia procedury obsługi geodezyjnej pojedynczego zadania z dostarczeniem mapy powykonawczej (w formie papierowej i elektronicznej) i faktury wynosi max 30 dni od daty protokółu zakończenia budowy.

2. Wymagania minimalne: cena i terminowość wykonania.

3. Termin składania ofert: do dnia 09.03.2018 roku.            

4. Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2018 roku.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Materiały – formularz do pobrania nieodpłatnie w biurze Spółki lub drogą elektroniczną.

Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest Zbigniew Gleń (telefon 94-37 266 50 lub bezpośredni 94 37 266 90 w godzinach 8:00 do 11:00).

     Email: zglen@mec-szczecinek.com.pl

 

Dane dotyczące zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Szczecinku

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

telefon 94- 37 266 90

fax 94-37 266 59

Zamówienie sektorowe zgodnie z  art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), prowadzonym zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:17


Dokumenty powiązane:

Formularz ofertowy
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...