Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego w ilości 22500 ton w sezonie grzewczym 2008/2009

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

dostawę miału energetycznego w ilości 22500 ton
w sezonie grzewczym 2008/2009

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

Zadanie nr 1 – ilość 3.000 ton o parametrach nie gorszych niż 19-12-1,0 – producent ZGE Janina
Zadanie nr 2 – ilość 13.500 ton o parametrach nie gorszych niż 23-15-0,8
Zadanie nr 3 – ilość 6.000 ton o parametrach nie gorszych niż 23-15-0,4

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
                                                                                                                                         Wymagany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 30.06.2009 rok.

Specyfikację, w której podane są szczegółowe warunki zamówienia można odebrać
w siedzibie zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400   Szczecinek

pokój nr 02
w godz. od  8 00 do 1400

lub za pośrednictwem internetu.

Osobami ze strony Zamawiającego do kontaktowania się ze sprzedawcami są:

Jerzy Pultyn – główny specjalista ds. gospodarki opałem

Telefon (094) 37 266 73 w godzinach 8:00 do 12:00

Oferty należy składać do dnia 10.04.2008 r. do godz. 10 00 w sekretariacie:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400   Szczecinek

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 10.04.2008 r. o godz. 11 00 w siedzibie firmy.

Kwotę wadium należy wnieść w formie podanej w SWZ do dnia 09.04.2008 do godz. 14 00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru Sprzedawcy  bez podania przyczyny.

Data wprowadzenia: 2011-10-07 22:30


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...