Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego w ilości 22500 ton.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Dostawę miału energetycznego w ilości 22500 ton
w sezonie grzewczym 2007/2008

 

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

Zadanie nr 1 – ilość 9.000 ton o parametrach nie gorszych niż 19-12-1,0 – producent PKW S.A. ZG Janina
Zadanie nr 2 – ilość 10.500 ton o parametrach nie gorszych niż 23-15-0,8
Zadanie nr 3 – ilość 3.000 ton o parametrach nie gorszych niż 23-15-0,4
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

 

Wymagany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 30.06.2008 rok.

Specyfikację, w której podane są szczegółowe warunki zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego:

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 Szczecinek

pokój nr 04
w godz. od 800 do 1100.

 

lub ze strony internetowej www.mec-szczecinek.com.pl

Osobami ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami są:

 

Jerzy Pultyn – główny specjalista ds. gospodarki opałem
Telefon (094) 37 266 73 w godzinach 8:00 do 11:00

Oferty należy składać do dnia 25.06.2007 r. do godz. 1000 w sekretariacie:

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 Szczecinek

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 25.06.2007 r. o godz. 1100 w siedzibie firmy.
Kwotę wadium należy wnieść w formie podanej w SWZ do dnia 24.06.2007 do godz. 1400.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru Sprzedawcy bez podania przyczyny.

Data wprowadzenia: 2011-10-07 21:42


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...