Ogłoszenie przetargowe na prace konserwacyjno – remontowe trzech kominów

1. Przedmiot zamówienia: prace konserwacyjno – remontowe trzech kominów. Zakres

    prac jest określony w SIWZ.

2. Oferty należy składać do dnia 13.07.2017 roku.

3. Wizja lokalna obiektu wskazana.

4. Wymagania minimalne: cena, 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Wszelkie materiały do pobrania nieodpłatnie w biurze Spółki lub drogą elektroniczną.

Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest Zbigniew Gleń (telefon 94-37 266 50 lub bezpośredni 94 37 266 90 w godzinach 8:00 do 11:00).

     Email: zglen@mec-szczecinek.com.pl 

Data wprowadzenia: 2017-06-29 14:22


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...