Przetarg na montaż przenośnika zgrzebłowo-rurowego

I.       Tryb udzielania zamówienia

1.   Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami.

2.   Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 418.000 euro dla dostaw lub usług oraz 5.225.000 euro dla robót budowlanych ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

3.   Wobec powyższego postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Szczecinek Sp. z o.o.

4.   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

II.       Opis przedmiotu zamówienia:

Montaż przenośnika zgrzebłowo – rurowego dla istniejącej instalacji odpylania na obiekcie KR-I ul. Kołobrzeska w Szczecinku,  podłączenie od strony wodnej (w przypadku konieczności zamontowania zwilżacza pyłów) i AKPiA wraz z jej uruchomieniem, badaniami, próbami i odbiorami,

      III.       Termin i miejsce składania ofert

   1.        Miejsce składania ofert - sekretariat MEC Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Armii Krajowej 81,

   2.        Termin - do dnia 04.07.2017 roku, do godziny 1100

   3.        Oferty złożone po terminie nie będą oceniane.

IV.       Termin realizacji zamówienia.

1)     Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy;

2)     Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.09.2017 roku.

V.       Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn      

Wszelkie materiały – formularz do pobrania nieodpłatnie w biurze Spółki lub drogą elektroniczną,

telefon 94-37 266 50 lub bezpośredni 94 37 266 90 w godzinach 8:00 do 11:00).

       Email: zglen@mec-szczecinek.com.pl

 

Data wprowadzenia: 2017-06-19 10:58


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...