Odtworzenie terenu 2017

OGŁOSZENIE PRZETARG ZAPYTANIA O CENĘ
 
Zamówienie sektorowe zgodnie z  art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), prowadzonym zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.
 
Przedmiot zamówienia: 
1. Odtworzenie nawierzchni drogowych i placów po wykonaniu inwestycji - budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2017 roku w zakresie:
1.1. Zagęszczenie piasku pod nawierzchnię, 
1.2. Odtworzenie nawierzchni betonowych B15 gr. 15 cm,
1.3. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm na podbudowie betonowej, 
1.4. Odtworzenie nawierzchni chodnikowej, drogowej.
1.5. Montaż krawężników i obrzeży betonowych.
Materiał zabezpiecza Wykonawca, w przypadku odzysku dobrej jakości materiałów z demontażu nawierzchni chodnikowych wykonawca winien je wykorzystać. Przy realizacji nawierzchni asfaltowych należy uwzględnić montaż krawężników.
2. Nawierzchnie do odtworzenia:
2.1. Betonowa.   
2.2. Asfaltowa.   
2.3. Polbruk.
2.4. Płytka chodnikowa.
2.5. Trylinka.
3. Wymagania minimalne: cena, terminowość wykonania, zabezpieczenie sprzętowe.
4. Termin składania ofert: do dnia 06.03.2017 roku.                    
5. Termin realizacji: marzec - grudzień 2017 roku.
6. W ofercie należy podać cenę za 1 m/2 odtworzenia nawierzchni. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn 
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
Wszelkie materiały – formularz do pobrania nieodpłatnie w biurze Spółki lub drogą elektroniczną. 
Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest Zbigniew Gleń (telefon 94-37 266 50 lub bezpośredni 94 37 266 90 w godzinach 8:00 do 11:00). 
Email: zglen@mec-szczecinek.com.pl 

Data wprowadzenia: 2017-02-22 09:06


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...