Odtworzenie nawierzchni drogowych i placów po wykonaniu inwestycji - budowy, modernizacji sieci

OGŁOSZENIE
PRZETARG ZAPYTANIA O CENĘ

Przedmiot zamówienia:

1. Odtworzenie nawierzchni drogowych i placów po wykonaniu inwestycji - budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2011 roku w zakresie:
1.1. Zagęszczenie piasku pod nawierzchnię,
1.2. Odtworzenie nawierzchni betonowych B15 gr. 15 cm,
1.3. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm na podbudowie betonowej,
1.4. Odtworzenie nawierzchni chodnikowej, drogowej.
1.5. Montaż krawężników i obrzeży betonowych.

Materiał zabezpiecza wykonawca, w przypadku odzysku dobrej jakości materiałów z demontażu nawierzchni chodnikowych wykonawca winien je wykorzystać. Przy realizacji nawierzchni asfaltowych należy uwzględnić montaż krawężników.

2. Nawierzchnie do odtworzenia:
2.1. Betonowa.   
2.2. Asfaltowa.   
2.3. Polbruk.  
2.4. Płytka chodnikowa.
2.5. Trylinka.

3. Wymagania minimalne: cena, terminowość wykonania, zabezpieczenie sprzętowe.

4. Termin składania ofert: do dnia 31.03.2011 roku.                   

5. Termin realizacji: kwiecień - grudzień 2011 roku.

6. W ofercie należy podać cenę za 1 m/2 odtworzenia nawierzchni.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wszelkie materiały do przetargu można pobrać nieodpłatnie w siedzibie naszego zakładu lub ze strony internetowej.
 

Data wprowadzenia: 2011-10-16 21:26


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...