Dostawa miału energetycznego w ilości 18000 ton w sezonie grzewczym 2011/2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
dostawę miału energetycznego w ilości 18000 ton w sezonie grzewczym 2011/2012

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

Zadanie nr 1 – ilość 12000 ton o parametrach nie gorszych niż 23-16-0,7
Zadanie nr 2 – ilość 6000 ton o parametrach nie gorszych niż 23-16-0,4

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
                                                                                                                                                 
Wymagany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 31.03.2012 rok.

Specyfikację, w której podane są szczegółowe warunki zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400   Szczecinek

pokój nr 107
w godz. od  8 00 do 1400
lub na stronie internetowej www.mec-szczecinek.com.pl

Osobami ze strony Zamawiającego do kontaktowania się ze sprzedawcami są:

Jerzy Pultyn – główny specjalista ds. gospodarki opałem
Telefon (094) 37 266 73 w godzinach 8:00 do 11:00

Oferty należy składać do dnia 28.03.2011 r. do godz. 10:00 w sekretariacie:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400   Szczecinek

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 28.03.2011 r. o godz. 11 00 w siedzibie firmy.
Kwotę wadium należy wnieść w formie podanej w SWZ do dnia 27.03.2010 do godz. 14 00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru Sprzedawcy  bez podania przyczyny.
 

Data wprowadzenia: 2011-10-16 21:23


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...