Badanie sprawozdania finansowego za rok 2011

Zarząd Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Szczecinku ogłasza przetarg ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2011.
Do oferty zawierającej projekt umowy określający warunki badania, cenę i  datę wykonania (najpóźniej do 15 marca 2012 roku) oraz nazwisko osoby badającej, należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z rejestru, do którego wpisany jest oferent.
2. Poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wpisie rewidenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
3. Oświadczenie o braku konfliktu interesów w związku z art. 66 o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku.
Zainteresowani proszeni są do nadsyłania ofert do siedziby Spółki do dnia 10 listopada 2011 roku na adres:
78-400 Szczecinek ul. Armii Krajowej 81
w zamkniętej kopercie z napisem:
Zgromadzenie Wspólników MEC Spółka z o.o. w Szczecinku
Oferta na badanie sprawozdania finansowego MEC Spółka z o.o. w Szczecinku za rok 2011.

Data wprowadzenia: 2011-11-01 20:58


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...