Badanie sprawozdania finansowego za 2013 r.

Zarząd Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Szczecinku ogłasza przetarg ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2013.

Do oferty zawierającej projekt umowy określający warunki badania, cenę i datę wykonania (najpóźniej do 15 marca 2014 roku) oraz nazwisko osoby badającej, należy dołączyć:

  1. Aktualny odpis z rejestru, do którego wpisany jest oferent.
  2. Poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wpisie rewidenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  3. Oświadczenie o braku konfliktu interesów w związku z art. 66 o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku.

Zainteresowani proszeni są do nadsyłania ofert do siedziby Spółki do dnia

08 listopada 2013 roku na adres:

78-400 Szczecinek ul. Armii Krajowej 81

w zamkniętej kopercie z napisem:

Zgromadzenie Wspólników MEC Spółka z o.o. w Szczecinku

Oferta na badanie sprawozdania finansowego MEC Spółka z o.o. w Szczecinku za rok 2013.

 

 

Data wprowadzenia: 2013-10-03 07:36


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...