Zamówienie na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020

ZARZĄD MIESJKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Szczecinku

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie

„BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MEC Spółka z o.o.

 w Szczecinku, za rok 2019 i rok 2020”

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym,
w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.).

 1. Wymagania:

Wymagany termin przeprowadzenia badania za rok 2019, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania - do dnia 15 marca 2020 r., zaś za rok 2020 - do dnia 15 marca 2021 r.

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. informacje o oferencie, w tym formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 2. wykaz firm badanych w ciągu ostatnich 3 lat ( lub w okresie prowadzonej działalności, jeżeli trwa ona krócej niż 3 lata),  
 3. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 4. wynagrodzenie całkowite za przeprowadzenie badania za rok obrotowy 2019 oraz rok obrotowy 2020,
 5. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, harmonogramu prac,
 6. projekt umowy na badanie sprawozdania finansowego.
 1. Zainteresowani proszeni są do nadsyłania ofert na adres siedziby Spółki 78-400 Szczecinek,
  ul. Armii Krajowej 81 lub składania ofert w sekretariacie Spółki, w zamkniętej kopercie
  z napisem:

„Zgromadzenie Wspólników MEC Spółka z o.o. w Szczecinku.

Oferta na badanie sprawozdania finansowego”.

Termin składania ofert upływa dnia 31 października 2019 r., o godz. 1500.

 1. Otwarcie ofert i wybór uprawnionego podmiotu nastąpi w terminie do 15 listopada 2019 r.
 2. Informacje o MEC Spółka z o.o. w Szczecinku zainteresowani oferenci mogą uzyskać pod nr telefonu: (094) 37 266 60.
 3. Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zarząd MEC Spółka z o.o. w Szczecinku

Data wprowadzenia: 2019-09-23 11:57


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...