Przetarg ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018

Przetarg ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018.

Wymagania:

  1. Badanie należy przeprowadzić wraz z przekazaniem sprawozdania z badania w terminie do 15 marca 2018 roku.
  2. Oferta powinna zawierać:

1/ wynagrodzenie całkowite za przeprowadzenie badania za rok obrotowy 2017 oraz

    rok obrotowy 2018,

2/ termin badania sprawozdania,

3/ informacje o firmie i biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie 

    w MEC sp. z o.o. Szczecinek,

4/ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego  

    Rejestru,

5/ odpis wypisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań  

    finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,

6/ projekt umowy,

7/ wykaz firm badanych w ciągu ostatnich 2 lat (lub w okresie prowadzonej 

    działalności, jeżeli trwa ona krócej niż 2 lata),

8/ oświadczenie o spełnieniu wymogów niezależności o których mowa w art. 69-73, 

    zgodnie z art. 74 ustawy z 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach

    audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r poz. 1089).

Zainteresowani proszeni są do nadsyłania ofert do siedziby Spółki do dnia 10 listopada 2017 roku na adres:

78-400 Szczecinek ul. Armii Krajowej 81

w zamkniętej kopercie z napisem:

 

Zgromadzenie Wspólników MEC Spółka z o.o. w Szczecinku

Oferta na badanie sprawozdania finansowego MEC Spółka z o.o. w Szczecinku za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018.

 

Data wprowadzenia: 2017-10-17 07:37


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...